fbpx

NEEM CONTACT OP

Wij zullen dan spoedig contact met u opzoeken.

036-547 05 37
info@dameyon.nl

Verzekeringen

Verzekeringen zijn vaak een noodzaak, we moeten echter niet overdrijven, maar soms is het dekken van risico’s toch noodzakelijk. Het gaat erom een juist evenwicht te vinden dat afgestemd is op uw situatie en mogelijkheden, zodat u niet teveel betaalt en toch gerust kunt leven. Hieronder ziet u verzekeringen die te maken gaan hebben na het aankopen van het huis.

WOONLASTENVERZEKERINGEN

Overlijdensrisicoverzekering

U wilt uw nabestaanden na uw overlijden financieel goed achterlaten? Sluit hiervoor een overlijdensrisicoverzekering af.
Een overlijdensrisicoverzekering kan dienen als aflossing van een doorlopend krediet of hypotheek.
Zo laat u uw nabestaande(n) niet voor uw financiële lasten opdraaien.

Reden te meer om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten!

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

U bent arbeidsongeschikt verklaard? Dit kan grote financiële gevolgen hebben!
Bij arbeidsongeschiktheid vervalt u na twee jaar verplichte loondoorbetaling van uw werkgever in de WIA. Deze uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsgeschiktheid, arbeidsverleden en benutten van de resterende verdiencapaciteit. Wilt u weten wat voor u de mogelijkheden zijn indien u in de WIA vervalt? Bij ons kunt u zich goed laten adviseren over een arbeidsongeschiktheidsverzekering!

SCHADEVERZEKERINGEN

Aansprakelijkheidsverzekering

Er zijn vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.

Opstalverzekering

Welke risico’s zijn verzekerd?

De opstalverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van in de polis genoemde risico’s, zoals brand, storm, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak zeer groot.
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.

 

De belangrijkste factoren die de hoogte van de premie bepalen zijn:

 • De aard van het risico.
 • Waar u woont.
 • Herbouwwaarde opstal.
 • Omvang van de dekking.
 • Schadeverleden.
 • Al dan niet garantie tegen onderverzekering.

Inboedelverzekering

Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. U kunt meestal kiezen uit een aantal pakketten dekkingsrubrieken, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft.

 

Welke risico’s zijn verzekerd?

Met een reisverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u tijdens uw reis kunt oplopen. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar u op vakantie bent en zorgt ervoor dat u zo nodig wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsvormen (rubrieken) in één pakket. Meestal kun je de volgende rubrieken onderscheiden:

 • ongevallen;
 • geneeskundige kosten;
 • buitengewone kosten zoals de kosten van gedwongen langer hotelverblijf, de begrafenis- of crematiekosten van een verzekerde in het buitenland
 • de kosten -verbonden aan opsporing- en/of reddingsacties
 • telecommunicatiekosten, huur van vervangend vervoer
 • bagage waaronder ook reisdocumenten

Rechtsbijstandverzekering

Niemand verwacht het. Toch kunt u onverwachts terecht komen in een juridisch conflict.
Een juridisch conflict kan worden gezien als een risico waar je verzekering voor kan afsluiten.
Een rechtsbijstandverzekering geeft u recht op rechtshulp.

 

De financiële gevolgen van een juridisch conflict zijn vaak zeer groot.
Met een rechtsbijstandverzekering verzekerd u zich van financiële bijstand tijdens een juridisch conflict. De meest voorkomende risico´s zijn verkeersrechtsbijstand en gezinsrechtsbijstand.

 

Aan de hand van uw persoonlijke situatie adviseren wij u hierbij graag.

 

Totale Opvangpolis

 

Dameyon heeft voor particuliere relaties een pakketverzekering ontwikkeld, waarin de meest voorkomende verzekeringsproducten van de hoogste kwaliteit zijn opgenomen. Om alle discussies over “wel of niet verzekerd” uit te sluiten is gekozen voor de meest uitgebreide dekkingen.

En die gaan ver! Om het voor u makkelijk te maken, ontvangt u een helder dekkingsoverzicht, dat na elke wijziging opnieuw wordt verstrekt. Na ontvangst kunt u het oude overzicht gewoon weggooien, dus geen dikke pakken polissen meer bewaren! Dat bedoelen we nou met “geen overbodige rompslomp!”

 

Belangrijkste punten uit de pakketpolis:

 • Pakket mogelijk bij 2 of meer verzekeringen.
 • Alle schadeverzekeringen van de beste verzekeraars in één pakket.
 • Hoge kwaliteit tegen een vaste lage premie.
 • U betaalt géén kosten.
 • U betaalt géén toeslag voor maandbetaling (minimum termijnpremie € 20,-).
 • Korte contracttermijn van 12 maanden.
 • Voorkomen van dubbele verzekeringen.
 • Één aanspreekpunt voor al uw vragen, wijzigingen en schades.
 • Snelle en soms zelfs directe uitbetaling bij een schade.
 • Gratis ongevallenverzekering van € 2.500,- bij overlijden van de verzekeringnemer.

 

Alle belangrijke verzekeringen voor de particulier kunnen in de pakketpolis worden ondergebracht. Uiteraard aangepast naar uw wensen en behoeften. Verzekeren blijft tenslotte maatwerk. 

Doorlopende reisverzekering

Het doorlopend krediet is een financieringsvorm waarbij, anders dan bij een persoonlijke lening, de mogelijkheid bestaat om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen. Andere kenmerken van het doorlopend krediet volledig benut.

 

De kredietverstrekker en de kredietnemer spreken onderling een kredietruimte of kredietlimiet af: het maximale bedrag dat de kredietnemer op enig moment kan lenen.

Het is echter aan de kredietnemer om te bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken kredietruimte blijft.

Een kredietnemer kan het volledige bedrag direct bij aanvang opnemen, maar het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.