fbpx

NEEM CONTACT OP

Wij zullen dan spoedig contact met u opzoeken.

036-547 05 37
info@dameyon.nl

Financiering (leningen)

PERSOONLIJKE LENING

De persoonlijke lening (ook wel PL genoemd) is een vorm van aflopend (meestal consumptief) krediet voor particulieren die aan het begin van de jaren ’60 van de vorige eeuw is opgekomen. Anders dan bij een doorlopend krediet kunnen bij een persoonlijke lening de reeds afgeloste bedragen niet opnieuw worden opgenomen.

Bij een persoonlijke lening leent de kredietnemer een bepaald bedrag, tegen een vooraf afgesproken rente die niet wijzigt gedurende de looptijd van de lening. Een groot voordeel voor de kredietnemer is dus, dat deze precies weet waar hij aan toe is. De terugbetaling van een persoonlijke lening geschiedt in gelijke (maandelijkse) termijnen. Deze bestaan voor een deel uit aflossing en voor een deel uit rente.

DOORLOPEND KREDIET

Het doorlopend krediet is een financieringsvorm waarbij, anders dan bij een persoonlijke lening, de mogelijkheid bestaat om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen. Andere kenmerken van het doorlopend krediet volledig benut.

De kredietverstrekker en de kredietnemer spreken onderling een kredietruimte of kredietlimiet af: het maximale bedrag dat de kredietnemer op enig moment kan lenen. Het is echter aan de kredietnemer om te bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken kredietruimte blijft. Een kredietnemer kan het volledige bedrag direct bij aanvang opnemen, maar het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.