Nieuws

Appartementen project Noordkaap opgeleverd

Het project Noordkaap is het meest recente project van Dameyon Vastgoed BV gelegen in het Europa kwartier in Almere Poort. Na een voorspoedige bouwperiode waren alle appartementen in de laatste week van april 2016 gereed om te worden opgeleverd en hebben de enthousiaste kopers de sleutels van hun appartementen in ontvangst mogen nemen. Dameyon is er trots op weer een project met succes te hebben kunnen afronden en werkt er aan om binnenkort weer een volgend project te kunnen aanbieden.


Rentemiddeling

Indien u een rentevaste periode hebt tegen een hoge rente, kan rentemiddeling ook voor u een goede oplossing zijn om uw rentelasten te verlagen. Bij rentemiddeling wordt de rente gesteld op een percentage tussen de door u betaalde rente en het huidige percentage. Steeds meer geldverstrekkers bieden deze mogelijkheid. Vraag ons daarom of ook u voor rentemiddeling in aanmerking kunt komen.


Restschuld financiering

Veel mensen weten niet dat ze een eventuele restschuld kunnen meefinancieren met de aankoop van een nieuwe woning. Vaak kan dat wel. Sinds maandag 10 februari 2014 kunt u op de onafhankelijke website berendb terecht met alles wat u wilt weten over restschulden.


BerendB partnersite

Onze nieuwe partnersite BerendB is in de lucht. Berendb.nl is een nieuwe site met informatie over alles wat komt kijken bij het vinden, kopen en bezitten van een huis.Een aantal filmpjes van de hond Berend Beagle, die op zoek is naar een nieuw hok, verlevendigen het geheel. Klik hier om de site te bezoeken.


Dameyon Vastgoed bouwt Uw woning

De gemeente Almere stelt kavels beschikbaar waarop particulieren zelf een huis kunnen (laten) bouwen. Maar dat valt nog niet mee. Dameyon Vastgoed heeft verschillende oplossingen ontwikkeld, waarmee wij U kunnen helpen met het bouwen en financieren van Uw eigen woning. De mogelijkheden variëren van ondersteuning in het bouwproces tot het compleet opleveren van Uw woning.  


2011, 2012 EN 2013!

3 op een rij!

Drie keer op een rij is Dameyon door de onafhankelijke website van Independer in de regio Flevoland uitgeroepen tot de best gewaardeerde hypotheekadviseur.

Onze klanten hebben ons in 2013 wederom beloond met een gemiddeld cijfer van 9,0.

Het cijfer waarmee wij ook nu nog door onze klanten beoordeeld worden.

Wij verkopen geen onzin, komen altijd met een eerlijk advies en gaan tot het uiterste voor onze klanten en het winnen van deze prijs is daarvan het bewijs.

User login

Home | Diensten | Financieringen | Doorlopend krediet

Doorlopend krediet


Het doorlopend krediet is een financieringsvorm waarbij, anders dan bij een persoonlijke lening, de mogelijkheid bestaat om reeds afgeloste bedragen opnieuw op te nemen.

Andere kenmerken van het doorlopend krediet zijn:

  • De looptijd is variabel
  • De rente is eveneens variabel
  • Het termijnbedrag kan veranderen
  • Vervroegd aflossen (zonder kosten) is mogelijk

Kredietlimiet
De kredietverstrekker en de kredietnemer spreken onderling een kredietruimte of kredietlimiet af: het maximale bedrag dat de kredietnemer op enig moment kan lenen.

Het is echter aan de kredietnemer om te bepalen hoeveel hij of zij daadwerkelijk wil lenen, zolang het totale bedrag maar binnen de afgesproken kredietruimte blijft.

Een kredietnemer kan het volledige bedrag direct bij aanvang opnemen, maar het is ook mogelijk om dat in een aantal stappen te doen. Daarnaast kunnen (zoals hiervoor al aangegeven) reeds afgeloste bedragen opnieuw worden opgenomen.

Looptijd
De looptijd van een doorlopend krediet is in de praktijk variabel, doordat de kredietnemer flexibel geld kan opnemen en aflossen.

Wel wordt bij het afsluiten van de lening een theoretische looptijd vastgesteld, maar deze heeft niet zoveel praktische betekenis, vanwege de aannamen die er aan ten grondslag liggen:

  • De kredietruimte wordt direct bij aanvang volledig benut
  • De rente verandert tijdens de looptijd niet
  • De kredietnemer doet geen extra aflossingen
  • De kredietnemer doet geen vervolgopnames
  • De termijnbedragen worden elke maand op tijd betaald
  • Het mag echter duidelijk zijn dat deze aannamen meestal "in strijd zijn" met het specifieke (flexibele) karakter van het doorlopend krediet!

Rente
De hoogte van de rente ligt bij een doorlopend krediet niet vast; zij volgt de ontwikkelingen op de geldmarkt.

Als de rente verandert, verandert bij een "variabel doorlopend krediet" zowel het te betalen termijnbedrag als de looptijd van het krediet; bij een "vast doorlopend krediet" verandert in zo'n geval alleen de looptijd.

Termijnbedrag
De zojuist genoemde aanduiding "variabel" en "vast" bij de twee soorten doorlopend krediet heeft in feite betrekking op het te betalen termijnbedrag.

Bij een vast doorlopend krediet is dit gebaseerd op de afgesproken kredietlimiet. Eventuele vervolgopnames, extra aflossingen en rentewijzigingen hebben geen gevolgen voor de hoogte van het termijnbedrag. (Ze beïnvloeden wel de looptijd van de lening.)

Het termijnbedrag bij een variabel doorlopend krediet daarentegen hangt af van het daadwerkelijk opgenomen krediet. Extra opnames en aflossingen hebben hier wel gevolgen voor de hoogte van het termijnbedrag, net als rentewijzigingen.

Termijnbedragen bestaan uit een rente- en een aflossingsdeel. Doordat op de lening wordt afgelost, daalt met het verstrijken van de tijd de nog openstaande schuld. Als gevolg daarvan daalt bij een variabel doorlopend krediet ook het termijnbedrag.

Vervroegde aflossingen
De kredietnemer heeft bij een doorlopend krediet altijd de mogelijkheid om vervroegd (extra) af te lossen; daaraan zijn (anders dan bij een persoonlijke lening of andere vormen van aflopend krediet) geen kosten verbonden.

 

Afspraak maken?
T: 036-547 05 37

F: 036-547 09 09
E: infoatdameyon [dot] nl

Televisieweg 3 B

1322 AC Almere

 

Correspondentieadres
Postbus 50185
1305 AD Almere-Haven

U kunt natuurlijk ook contact opnemen via ons contactformulier.


Let op! Geld lenen kost geld